Naša optika je pogodbeni dobavitelj ZZZS za pripomočke za izboljšanje vida, kar pomeni da lahko pridete k nam z naročilnico za pripomoček za izboljšanje vida ki vam jo je izdal zdravnik specialist oftalmolog.  Pregled pri specialistu lahko opravite tudi pri nas.
Pravica do pripomočkov za izboljšanje vida je ena od vaših pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Očala na recept lahko dobi vsak, ki ima sklenjeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter ima eno od okvar ali bolezni oči, ki jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Očala za gledanje na daljavo lahko dobite na recept na vsaki dve leti, otroci do dopolnjenega 15. leta pa vsako leto. Očala za bližino (rečemo jim tudi bralna očala) pa vam pripadajo šele po dopolnjenem 63. letu starosti.

Na naročilnico za očala lahko dobite očala brezplačno v okviru cenovnega standarda, ki ga je določil ZZZS. S cenovnim standardom, ki ga najdete tukaj Povračilo stroškov za očala,  je določena najvišja vrednost pripomočka.

V primeru, da želite boljši okvir ali boljša stekla, je potrebno doplačilo razlike. Pred tem morate podpisati Izjavo o nadstandardu, s katero soglašate, da ste pripravljeni za očala doplačati.

V primeru, da nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, morate strošek očal skoraj v celoti kriti sami. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se  namreč krije strošek za očala v višini 10% vrednosti, iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa 90% vrednosti očal v okviru cenovnega standarda.

Več o vaših pravicah najdete v zloženki ki jo je izdal ZZZS z naslovom »Pravica do medicinsko-tehničnih pripomočkov«  in na spletni strani ZZZS Pravice do pripomočkov za izboljšanje vida